Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR siefertvine.dk

1. Generelt

1.1. Denne persondatapolitik beskriver hvordan Siefert Vine ApS (CVR 38248391) (fremadrettet ”Siefert Vine” eller ”vi”) indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1.2. Politikken er gældende for de personoplysninger, som 1) du afgiver til Siefert Vine i forbindelse med et køb via salgskonsulent eller på siefertvine.dk, 2) retter henvendelse til Siefert Vine i anden forbindelse (kundeservice) vedrørende ordrer, produkter eller lignende, 3) Siefert Vine indsamler personoplysninger fra tredjepart eller 4) i medfør af et samarbejds-/leverandørforhold. Derudover vedrører persondatapolitikken også de personoplysninger, som Siefert Vine indsamler når du besøger vores hjemmeside, siefertvine.dk.

1.3. Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvornår vi gør det, hvorfor og hvor lang tid vi behandler de indsamlede personoplysninger samt i hvilket omfang, vi videregiver dem til tredjeparter i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning i form af;

EU persondataforordningen (2016/679) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter ”persondataforordningen”), samt databeskyttelsesloven af 17. maj 2017 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter ”databeskyttelsesloven”).

1.4. Siefert Vine er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, der er beskrevet heri, kan du kontakte os på info@siefertvine.dk

eller

Siefert Vine

Birkedommervej 27, St.

2400 København NV

2. Vores behandling af dine personoplysninger

2.1. Anvendelse af siefertvine.dk

2.1.1. Når du besøger siefertvine.dk, anvender vi cookies til at indsamle personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. dine søgeord for at komme til siden, eller om du bruger en mobiltelefon eller bærbar computer, din IP-adresse, samt en række øvrige oplysninger om den enhed du kommer fra. Vi bruger dette data til statistik og adfærdsmønstre på siefertvine.dk, for hele tiden at forbedre kundeoplevelsen og hjemmesidens performance.

2.1.2. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen i vores cookiedeklaration lige her.

2.1.3. Formålet med disse opsamlinger af data er, at det er i vores interesse at kunne give dig den bedste købs- og besøgsoplevelse påsiefertvine.dk med relevante tilbud og indhold.

2.1.4. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk.

1. Desuden anvendes denne type oplysninger til at målrette markedsføring efterfølgende via såkaldt retargeting på bl.a. sociale medier og display annonceringer, hvis du har givet samtykke hertil, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

2.1.5. Oplysninger indsamlet påsiefertvine.dk slettes som udgangspunkt efter de angivne regler i Siefert Vines cookiedeklaration.

2.2. Køb eller returnering af varer påsiefertvine.dk eller hos Siefert Vine.

2.2.1. Når du foretager et køb eller returnering af varer påsiefertvine.dk, så indsamler vi de oplysninger, som du selv angiver (navn, e-mailadresse, telefonnummer, ønsket leveringsmetode, betalingsinfo). Derudover indsamler vi oplysninger om, hvilket produkt du køber.

2.2.2. Når du foretager et fysisk køb ved Siefert Vine med dankort eller kredit, indsamler vi dine kortoplysninger med henblik på at kunne foretage købet. Når du returner en vare, indsamler vi de oplysninger, som du angiver (navn og adresse).

Formålet med denne indsamling er, at vi kan levere din ordre efter dine ønsker, og i tilfælde af at der er behov for det, at vi kan kontakte dig med information omkring din ordre. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger af hensyn til opfyldelse af den aftale, som vi indgår med dig, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en aftale jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

2.2.3. Derudover indsamler og behandler vi dine personoplysninger til, at overholde de juridiske forpligtelser vi har som selskab i forbindelse med regnskabsaflæggelse samt til at forhindre misbrug og svig i medfør af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c-d, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

2.2.4. For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer vi disse oplysninger i en periode på fem (5) år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring. For oplysninger omfattet af den almindelige reklamationsfrist opbevarer vi disse oplysninger i periode på to (2) år fra tidspunktet reklamationsfristen indtræder, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring. For øvrige personoplysninger opbevarer vi kun disse så længe, at vi har et sagligt relevant formål til behandlingen.

2.3. Deltagelse i konkurrencer, mv

2.3.1. Når du deltager i en konkurrence der afholdes påsiefertvine.dk eller hos Siefert Vine vil vi indsamle dine personoplysninger i form af navn, e-mail, adresse, telefonnummer for at kunne registrere din deltagelse, herunder kontakte dig i tilfælde af, at du vinder konkurrencen. Vi indsamler og behandler oplysninger i forbindelse med konkurrencer på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. I tillæg til denne persondatapolitik vil der altid fremgå henvisning til specifikke konkurrencebetingelser for den enkelte konkurrence.

2.3.2. Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på op til seks (6) måneder med henblik på at kunne dokumentere din deltagelse i konkurrencen.

2.4. Sociale medier

2.4.1. Vi indsamler og behandler de oplysninger, som du slår op på vores sociale platforme i form af Facebook og Instagram. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Vi anbefaler, at du i tillæg til denne politik, gør dig bekendt med de respektive databeskyttelsespolitikker for henholdsvis Facebook og Instagram.

2.4.2. Dine opslag og personoplysninger vil være tilgængelige for andre i overensstemmelse med de almindelige slettefrister for henholdsvis Facebook og Instagram, medmindre vi eller du selv sletter dem inden da. Vi forbeholder os retten til at slette ethvert opslag, som vi finder upassende, stødende, misvisende, racistiske eller politisk ukorrekte eller på anden vis uforenelig med Siefert Vines brand og værdier.

2.4.3. Vi gør dig opmærksom på, at andre kan bruge, tagge eller dele dine opslag på anden vis end du måtte have tiltænkt. Ved opslag på vores sociale platforme erklærer du dig indforstået med, at vi og andre har ret og adgang til at bruge og videregive de oplysninger, du slår op på vores hjemmeside eller sociale medier.

2.4.4. Når du besøger vores Facebookside, skal du være opmærksom på, at vi bruger Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”, for at få statistikker over besøgende og for at få indsigt i brugernes adfærd på vores Facebookside, herunder antal likes, hvem der liker, antal sidevisninger og interaktioner med siden, tilbagekaldelse af likes og rækkevidde af opslag mv.

I den forbindelse indsamler vi og Facebook oplysninger som fælles dataansvarlige. Når du besøger vores Facebook-side, vil du få adgang til information om denne behandling.

Du kan få flere oplysninger her https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Vi og Facebook har indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

2.4.3. Vi gør dig opmærksom på, at andre kan bruge, tagge eller dele dine opslag på anden vis end du måtte have tiltænkt. Ved opslag på vores sociale platforme erklærer du dig indforstået med, at vi og andre har ret og adgang til at bruge og videregive de oplysninger, du slår op på vores hjemmeside eller sociale medier.

2.5 Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse, IP-adresse og evt. mobilnummer. Vi indsamler også oplysninger om, hvornår du tilmeldte dig nyhedsbrevet, hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet, samt oplysning om hvor, og hvornår du åbner nyhedsbrevet.

Formålet er:

2.5.1 at kunne levere nyhedsbreve til dig,

2.5.2 at udarbejde statistik til brug for optimering af nyhedsbrevene, og til markedsføring af vores ydelser,

2.5.3 at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. Videregivelse af data til tredjepart

3.1. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, medmindre andet følger af vores persondatapolitik.

3.2. Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder når dette følger af en retlig forpligtelse. Det kan f.eks. være oplysninger til politiet, skat mv. i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

3.3. Når du foretager et køb påsiefertvine.dk videregiver vi relevante personoplysninger i form af navn, leverings-/forsendelsesadresse samt kontaktoplysninger til Siefert Vines logistikpartner Danske Fragtmænd som håndterer denne proces for Siefert Vine. I vores valg af logistikpartner vægter kriterier som f.eks. evnen til at sikre fortrolighed og integritet højt i den samlede vurdering.

3.4. Hvis du ønsker at returnere en vare købt påsiefertvine.dk eller fra Siefert Vine udveksler vi dine personoplysninger med vores pengeinstitut med henblik på at kunne tilbageføre din betaling.

3.5. Vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Det kan f.eks. være udvikling af vores tekniske platform eller dataanalyse for at skabe en bedre oplevelse på siefertvine.dk. Hvor relevant og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning indgår vi en databehandleraftale med sådanne samarbejdspartnere.

3.6. Nogle af disse samarbejdspartnere er Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., der er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU persondataforordningens artikel 45.

3.7. I tilfælde af en evt. overtagelse af virksomheden eller delvis frasalg, vil videregivelse af personoplysninger blive håndteret efter gældende lovgivning, omkring behandling af personoplysninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.


4. Dine rettigheder og klageadgang

4.1. Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder i medfør af databeskyttelseslovgivningen.

4.1.1. Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Siefert Vine har registreret om dig, samt i hvilken forbindelse vi anvender disse personoplysninger. Du har endvidere ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

4.1.2. Skulle vi mod forventning behandle urigtige oplysninger omkring dig, f.eks. en forkert leverings-/faktureringsadresse, så har du i visse tilfælde ret til at få rettet disse urigtige oplysninger. Du kan desuden selv rette dine personoplysninger under din brugerprofil.

4.1.3. I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et kvalificeret grundlag for at beholde dine personoplysninger (f.eks. hvis vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det).

4.1.4. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.1.5. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse til vores brug af data, til f.eks. markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies.

4.1.6. Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du altid tilbagekalde det samtykke du har givet os, i forbindelse med en personoplysning. Du bør være opmærksom på, at din tilbagetrækning af dit samtykke ikke berører lovligheden af vores behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.

4.1.7. Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@siefertvine.dk.

4.1.8. Vi gør opmærksom på, at begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger ikke kan ske, hvor Siefert Vine er underlagt en retlig forpligtelse. Derudover kan begrænsning af vores behandling medføre, at vi ikke kan levere en vare købt påsiefertvine.dk.

4.2. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via info@siefertvine.dk. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

5. Ændringer og seneste opdatering

5.1. Vi udsender meddelelse om alle væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, herunder navnlig ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder via en af de kommunikationskanaler du har valgt. Har du ikke accepteret, at vi kan kontakte dig, kan du altid finde den gældende persondatapolitik på www.siefertvine.dk/persondatapolitik.

5.2. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.

5.3. Persondatapolitikken er senest opdateret d. 17/10 2019 (version 1)